Клиенти
Поддръжка
Партньори
Новини
Библиотека
За нас
Контакт
links
English

 

 
Управление на контакти
 

Управлението на контакти представлява ядрото, около което е изградена цялостната философия на Insider. Системата дава пълен поглед върху цялата налична информация за активния контакт и историята на отношенията с него (от първоначалния контакт до следпродажбената поддръжка).


Профил на контакт

Профилът на всеки контакт съдържа следните блокове данни:
Обща информация: Име на контакта, тип, рейтинг, адрес, телефон и факс, e-mail, референт за контакта и т.н.
Финансова информация: Данни за издаване на фактури , банкови детайли, кредитен лимит.
Маркетингови данни: Информация, позволяваща по-добро насочване и оценка на маркетинговите кампании като: сфера на дейност, източник на контакта, брой служители, допълнителни бележки и т.н..
Допълнителна информация: Полета, които могат да бъдат свободно преименувани в зависимост от специфичната сфера на дейност на потребителите на Insider
Дейности: Съдържа всички дейности като обаждания, срещи и т.н., свързани с активния контакт.
Оферти: Списък със всички оферти, свързани с активния контакт, както и шанса за сключване на сделка, статус и краен резултат.
Фактури: Списък с всички фактури и плащания, свързани с активния контакт.
Служители: Списък със всички служители, свързани с активния контакт, съдържащ име, позиция, отдел и т.н.
Прикачени файлове : В този блок могат да бъдат прикачвани файлове във всякакъв формат, имащи отношение към активния контакт (профил, кореспонденция, договори и др.)
История: Съдържа пълна хронология на отношенията с контакта – дейности, оферти и фактури.

Search Mode
Режим на търсене

 
 
 


Показване на информацията за контакта в рамките на един прозорец
Автоматично актуализиране на профила на контакта с информация, добавена в други модули и от други потребители
"Заключени полета" за бързо въвеждане и търсене на еднотипни контакти
Персонализиране на полета данни
Удобен и гъвкав режим на търсене
Групиране, филтриране и експортиране на информация
Директен достъп до e-mail клиент и Интернет браузър


Операционна система:
Windows 7
Windows Vista
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1
Windows Server 2003 Datacenter Edition SP1
Windows Small Business Server 2003 Standard Edition SP1
Windows Small Business Server 2003 Premium Edition SP1
Windows XP Professional SP3
Windows XP Media Edition SP

Хардуерни изисквания:
CPU: 2.2 GHz или повече
RAM: 1 GB
HDD: 3 GB свободно място за инсталация
Video: 32-битов цвят, 1240x760

Insider работи с .NET фреймуърк със следните изисквания:
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.6 или по-висока версия.
* Microsoft Internet Explorer 5.01 или по-висока версия.
** Microsoft Windows Installer 2.0
*** Windows Management Instrumentation (WMI)
 

Продукт | Клиенти | Сервиз | Партньори | Новини | За CRM | За нас | Контакт | Начало