За Insider
Клиенти
Поддръжка
Партньори
Новини
За нас
Контакт
links
English

 

 
Софтуерът за управление на отношенията с клиентите
 

Софтуерът за управление на отношенията с клиентите се определя като система за управление на бизнеса и автоматизация на дейността на фронт-офис отдела в организацията. CRM софтуерът е създаден, така че да задоволи нуждите на отделите Маркетинг, Продажби и дистрибуция и Поддръжка, като позволява всички да ползват данните за потенциални и настоящи клиенти, партньори, конкуренти и служители. Целта на CRM -софтуера е да управлява отношенията с клиентите през целия им цикъл - т.е. от проспектирането до обработването на поръчките.

CRM софтуерът автоматизира много от дейностите, свързани с маркетинг, продажби и обслужване на клиенти, като телефониране, напомняния за потенциални клиенти, генерирани в процеса на работа. CRM софтуерът предоставя стандартна рамка за обработване на информацията за потенциалните клиенти в реално време и с участието на различни звена във фирмата, така, че да бъдат постигнати по-добри взаимоотношения с клиентите и по-високи приходи, чрез по-голям обем продажби и по-малко загубени клиенти.

CRM софтуерът помага на организацията да постигне целите си по отношение на взаимоотношенията с клиентите, анализирайки показателите за представяне, съдържащи се в CRM системата за потребителското поведение през целия цикъл. Едно от главните предимства е възможността за изолиране на маркетинговите кампании, довели до най-много и най-добри резултати, подобрявайки вътрешната ефективност, попълвайки клиентските досиета, предлагайки адекватно обслужване и следователно запазвайки клиентите.

Източник Wikipedia

  
 


Insider CRM - нови условия за закупуване: 45 лв./месец*Ръководство на Insider

Видео уроци за Insider

Брошура на Insider

Лого на Insider


За Insider


Демо версия

Как да купите?

 

Продукт | Клиенти | Сервиз | Партньори | Новини | За CRM | За нас | Контакт | Начало