Клиенти
Поддръжка
Партньори
Новини
Библиотека
За нас
Контакт
English

 

 
Маркетинг
 

Модулът Маркетинг управлява всички аспекти на кампании и проекти - от разпределянето на организационни задачи (като отпечатването на рекламни материали, запазване на зала за презентация и т.н.) до планирането и изпълнението на дейности, свързани с потенциални или настоящи клиенти (разпращане на покани за дадено събитие, обработване на получени регистрации, последващи обаждания и т.н.).

Marketing Campaign
Маркетингова кампания

Всяка кампания съдържа обща информация като планиран и реален бюджет, начало и край на кампанията и събитието по нея, бележки и др. както и задачите по кампанията. За улеснение на екипа, който работи по нея е предвидена възможността за прикачване на всякакъв по вид файлове директно тук.

Marketing Task
Маркетингова задача

Маркетинговите задачи могат да бъдат или да не бъдат свързани с определена целева група. В първия случай потребителите имат възможността да използват опцията за автоматично генериране на идентични записи на дейности в профила на всеки отделен контакт, включен в групата. Така с натискането на един бутон се спестява ръчното маркиране за изпратено писмо, поотделно за всеки контакт от група, състояща се например от 500 фирми.

Target Groups
Целеви групи

Самото дефиниране на целеви групи е също така лесно и удобно с помощта на режима на търсене на контакти по различни критерии.

<<обратно

 
 


Управление на всички аспекти на маркетинговите кампании
Бързо и лесно дефиниране на целеви групи
Автоматично генериране на идентични записи на дейности
Директно създаване на серийни писма в MS Word формат
Прикачени файлове, свързани с кампанията


Управление на контакти

Управление на задачи

Маркетинг

Продажби и фактуриране

Справки

Потребителски права


Операционна система:
Windows 7
Windows Vista
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1
Windows Server 2003 Datacenter Edition SP1
Windows Small Business Server 2003 Standard Edition SP1
Windows Small Business Server 2003 Premium Edition SP1
Windows XP Professional SP3
Windows XP Media Edition SP

Хардуерни изисквания:
CPU: 2.2 GHz или повече
RAM: 1 GB
HDD: 3 GB свободно място за инсталация
Video: 32-битов цвят, 1240x760

Insider работи с .NET фреймуърк със следните изисквания:
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.6 или по-висока версия.
* Microsoft Internet Explorer 5.01 или по-висока версия.
** Microsoft Windows Installer 2.0
*** Windows Management Instrumentation (WMI)

 

Продукт | Клиенти | Сервиз | Партньори | Новини | За CRM | За нас | Контакт | Начало