Клиенти
Поддръжка
Партньори
Новини
Библиотека
За нас
Контакт
links
English

 

Правилният избор за по-добър бизнес
 

Insider е интегрирано решение за управление на отношенията с клиенти и организация на дейностите в офиса.

Insider е удобно средство за управление на контакти и задачи, маркетингови кампании, продажби и фактуриране, обхващащо дейностите на всички отдели във фирмата.

Insider е лесен за научаване и използване.

Insider не предполага скрити разходи за внедряване и не изисква продължително първоначално обучение.

повече за Insider >>

 
 
 
 


Цялата налична информация се съхранява в единна база данни
Многоезичен интерфейс, вкл. българска версия
Лесен за научаване и използване
Разнообразни възможности за групиране, филтриране и експортиране на информация
Удобни контекстни менюта
Възможност за допълнителна персонализация
Интернет функционалност
Възможност за отдалечен достъп чрез VPN
Различни нива на потребителски достъп


Операционна система:
Windows 7
Windows Vista
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1
Windows Server 2003 Datacenter Edition SP1
Windows Small Business Server 2003 Standard Edition SP1
Windows Small Business Server 2003 Premium Edition SP1
Windows XP Professional SP3
Windows XP Media Edition SP

Хардуерни изисквания:
CPU: 2.2 GHz или повече
RAM: 1 GB
HDD: 3 GB свободно място за инсталация
Video: 32-битов цвят, 1240x760

Insider работи с .NET фреймуърк със следните изисквания:
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.6 или по-висока версия.
* Microsoft Internet Explorer 5.01 или по-висока версия.
** Microsoft Windows Installer 2.0
*** Windows Management Instrumentation (WMI)

 

Продукт | Клиенти | Сервиз | Партньори | Новини | За CRM | За нас | Контакт | Начало