Клиенти
Поддръжка
Партньори
Новини
Библиотека
За нас
Контакт
links

 

Потребителски права
 

Контролът на достъпа в Insider е организиран в съответствие с най-високите стандарти за сигурност на софтуерните продукти. Всеки потребител може да получи индивидуален или предварително дефиниран набор от права за достъп до системата. В допълнение всеки потребител притежава собствен профил, съдържащ основни данни за контакт, позиция и др. Могат да бъдат създавани и профили за служители, които нямат достъп до програмата. По този начин може да се следи работата на всеки служител във фирмата.

User Rights
Потребителски права

 
 


Различни нива на потребителски достъп
Предварително дефинирани потребителски групи
Индикатор за активни, неактивни и регистрирани потребители
Потребителски профили


Управление на контакти

Управление на задачи

Маркетинг

Продажби и фактуриране

Справки

Потребителски права


Операционна система:

Windows 7
Windows Vista
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1
Windows Server 2003 Datacenter Edition SP1
Windows Small Business Server 2003 Standard Edition SP1
Windows Small Business Server 2003 Premium Edition SP1
Windows XP Professional SP3
Windows XP Media Edition SP

Хардуерни изисквания:
CPU: 2.2 GHz или повече
RAM: 1 GB
HDD: 3 GB свободно място за инсталация
Video: 32-битов цвят, 1240x760

Insider работи с .NET фреймуърк със следните изисквания:
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.6 или по-висока версия.
* Microsoft Internet Explorer 5.01 или по-висока версия.
** Microsoft Windows Installer 2.0
*** Windows Management Instrumentation (WMI)
 

Продукт | Клиенти | Сервиз | Партньори | Новини | За CRM | За нас | Контакт | Начало
 
 
English