Клиенти
Поддръжка
Партньори
Новини
Библиотека
За нас
Контакт
links
English

 

 
Продажби и фактуриране
 

Модулът Продажби предоставя удобни инструменти за лесно и удобно изготвяне на стандартни оферти с помощта на интегриран продуктов каталог и предварително дефинирани уводни и заключителни текстове.
Офертите могат да бъдат създавани и редактирани директно в профила на контакта, за който се отнасят или в модула Продажби. Новата оферта ще бъде добавена автоматично към профила на контакта.

Offers
Оферти

Всяка оферта съдържа някои общи данни като: име на контакта, автоматично генериран номер на оферта, дата, валидност, срок за доставка, бележки по офертата, вероятност за сключване на сделка и т.н.
При избирането на продуктите и услугите, които следва да се включат в офертата, цялата информация за тях (описание, единична цена мярка и т.н.) се копира от продуктовия каталог. От търговеца се иска да добави единствено количеството и отстъпката от цената. Възможно е и свободно въвеждане на продукти и услуги, невключени в каталога.

Product Catalogue
Продуктов каталог

Офертите могат да бъдат отпечатани директно в стандартен вид, включен в програмата или да бъдат експортирани в MS Word за допълнителна редакция.

Модулът Фактури позволява лесно и последователно издаване на фактури и контрол върху плащанията.

Invoices
Фактури

Всяка фактура съдържа обща информация (вид на документа, автоматично генериран номер, начин на плащане, падеж и т.н.), която е съобразена с изискванията на българското законодателство. След като бъде посочен контакта, за който се отнася фактурата, неговите данни се добавят автоматично,като има възможност и за ръчно въвеждане на МОЛ,адрес,булстат,дан. номер и отговорно лице от нашата фирма.
Продуктите и услугите, включени във фактурата се добавят с помощта на продуктовия каталог, по подобие на работата с оферти. И тук съществува възможността за свободно въвеждане на продукти и услуги, невключени в каталога. Особено удобна е функцията ''създаване на фактура от оферта''.

<<обратно
 
 


Пълна история на продажбите и издадените фактури
Вграден продуктов каталог
Лесно изготвяне и разпечатване на стандартни оферти
Предварително дефинирани уводни и заключителни текстове към оферти
Възможност за повече от един вариант към оферта
Удобно издаване на фактури и контрол върху плащанията
Автоматични напомняния за просрочени плащания
Удобни инструменти за изготвяне на справки
Опции за допълнително персонализиране на оферти и фактури
Създаване на фактура директно от оферта


Управление на контакти

Управление на задачи

Маркетинг

Продажби и фактуриране

Справки

Потребителски права


Операционна система:
Windows 7
Windows Vista
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1
Windows Server 2003 Datacenter Edition SP1
Windows Small Business Server 2003 Standard Edition SP1
Windows Small Business Server 2003 Premium Edition SP1
Windows XP Professional SP3
Windows XP Media Edition SP

Хардуерни изисквания:
CPU: 2.2 GHz или повече
RAM: 1 GB
HDD: 3 GB свободно място за инсталация
Video: 32-битов цвят, 1240x760

Insider работи с .NET фреймуърк със следните изисквания:
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.6 или по-висока версия.
* Microsoft Internet Explorer 5.01 или по-висока версия.
** Microsoft Windows Installer 2.0
*** Windows Management Instrumentation (WMI)

 

Продукт | Клиенти | Сервиз | Партньори | Новини | За CRM | За нас | Контакт | Начало